Integració web

 

pagina250-integracioweb

Quan una empresa necessita comunicar dos paquets per fer més eficient la seva gestió li cal un mòdul o software addicional que en faciliti la seva integració.

En el cas d’implementar una nova aplicació i voler mantenir les dades de l’antiga, li cal el software necessari per fer un traspàs de dades entre una aplicació i una altra. Fet que li suposarà no haver d’entrar les dades antigues a la nova aplicació, i així poder mantenir l’historial i la informació a l’actual.

La integració web també seria necessària en el cas de voler afegir un mòdul o software addicional al que es té actualment, quan per exemple, es vol afegir un mòdul o paquet que fa funcions molt concretes que no contempla l’aplicació. En aquests casos també es fa necessari un servei d’integració de software, el qual ha d’interactuar directament amb el sistema de base de dades ja existent.

Per últim, l’actual model de negoci electrònic estàndard no faciliten la integració de les aplicacions d’Internet al software de les empreses, per això, cal una integració web que permeti connectar, per exemple, una botiga online amb un paquet d’estocs.

Des de Quark Sistemes d’Informació el podem assessorar i dur a terme el software necessàries per poder fer la integració web adequada.